Tumblelog by Soup.io
 • wartimenovelty
 • CathyDP
 • fuckinghypocrite
 • Asymetria
 • CreativeWriter
 • ratzing
 • zelkowypotwor
 • kurenaisuiren
 • marmarti
 • hetheret
 • falconwing
 • mafufa
 • szaaatan
 • isiaka
 • flawed
 • fuckblack
 • edenpath
 • angelsdemon
 • unitedsoupsphotoart
 • death-is-my-friend
 • nefretete23
 • sexysushi
 • misery000
 • goaskalice
 • katvont
 • gket
 • weselefigara
 • unantastbar
 • peculiar-cat
 • flitterempire
 • Alexzandra
 • zorza
 • wrr
 • jackrubbish
 • Nanam
 • summerkiss
 • xannabelle
 • 666th
 • jok
 • theworldofmei
 • dysmorfofobia
 • dancingwithaghost
 • yourdemise
 • misiowesprawki
 • greendaemon
 • fleursdemal
 • zabkakochaksiecia
 • selvish
 • zembata
 • ohsweethome
 • pomyloona
 • misza
 • crimsonghost
 • gosiamm
 • 1NdyGo
 • stockholmsyndrome
 • kicikitka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapomoor pomoor
7416 e46d 600

prussianmemes:

teamstarwolf:

doodad-nox-door-spider02:

swarnpert:

clairidryl:

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viavolldost volldost
6752 ff19 600
Reposted fromLittleJack LittleJack viacomatosegirl comatosegirl
1997 VS 2013
Reposted frommonkeyvault monkeyvault viapomoor pomoor
9777 8075
Reposted fromhalfjohn halfjohn viapomoor pomoor
Reposted fromLaila7 Laila7 viapomoor pomoor
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viavolldost volldost
8709 1401 600
Reposted fromneon neon viavolldost volldost
8341 e503
Reposted fromzciach zciach viavolldost volldost
7247 f6dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
3502 8d9c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
2006 f6fe
7262 12d2 600
feel old?
Reposted frompankamien pankamien viazupkazproszku zupkazproszku
Reposted fromFero Fero viazelbekon zelbekon
Pamiętam, jak dziś nasze wspólne chwile... Pamiętam, jak przyjeżdżałeś do mnie... Pamiętam, gdy opowiadałam Ci wiele... Gdy leżeliśmy na podłodze... Gdy mnie słuchałeś... Gdy pierwszy raz Cię pocałowałam...
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl