Tumblelog by Soup.io
 • owenvubd
 • wartimenovelty
 • CathyDP
 • fuckinghypocrite
 • Asymetria
 • CreativeWriter
 • ratzing
 • zelkowypotwor
 • kurenaisuiren
 • marmarti
 • hetheret
 • falconwing
 • mafufa
 • szaaatan
 • isiaka
 • flawed
 • fuckblack
 • edenpath
 • angelsdemon
 • unitedsoupsphotoart
 • death-is-my-friend
 • nefretete23
 • sexysushi
 • misery000
 • goaskalice
 • katvont
 • gket
 • weselefigara
 • unantastbar
 • peculiar-cat
 • flitterempire
 • Alexzandra
 • zorza
 • wrr
 • jackrubbish
 • Nanam
 • summerkiss
 • xannabelle
 • 666th
 • jok
 • theworldofmei
 • dysmorfofobia
 • dancingwithaghost
 • yourdemise
 • misiowesprawki
 • greendaemon
 • fleursdemal
 • zabkakochaksiecia
 • selvish
 • zembata
 • ohsweethome
 • pomyloona
 • misza
 • crimsonghost
 • gosiamm
 • 1NdyGo
 • stockholmsyndrome
 • kicikitka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viaCannonball Cannonball
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaCannonball Cannonball
6493 f75a 600
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaCannonball Cannonball
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viaCannonball Cannonball
4911 f528
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCannonball Cannonball
I've got rain in my soul
— creepandweirdo.soup.io
7132 3d60 600
45 lat Fiata 126p
22.07.1973
Reposted fromZircon Zircon
Reposted fromFlau Flau vialasica lasica

July 22 2018

8986 3e3a
Reposted fromreckon reckon viamaryjanejanis maryjanejanis
1223 00e5 600
9619 8900 600

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viaMountainGirl MountainGirl
Reposted fromnaich naich viajazziee jazziee
5236 ddb0 600
Reposted fromtfu tfu viajazziee jazziee
0315 8696 600
Reposted fromkaraibski karaibski viaiblameyou iblameyou
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viainspirations inspirations
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viadestroyed destroyed
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianutt nutt
   
Reposted from4777727772 4777727772 vianutt nutt
Coś ostatnio mocno się zmieniło. Cała ja, poznaję się na nowo i wciąż nie rozumiem. Tyle ludzi przewija się wokół nas każdego dnia, a my, pogrążeni w rutynie, nie zauważamy nic poza szarą codziennością. Zaczęłam zauważać i siebie i ludzi i wszystko nagle biegnie za czymś, co niewiadome. Nie nadążam.
— Mil Mudy - "Pisząc słowa uśmiechem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablocked blocked
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl